1. Danh sách nộp lệ phí cập nhật đến 8 giờ 00 ngày 8/4/2021
2. Thanh toán qua App Viettel Pay sử dụng "Mã thí sinh" hoặc số "CMND/CCCD" để tra cứu
3. Thanh toán qua các hình thức khác sử dụng "Mã đơn hàng" hoặc "Mã giao dịch" trên hóa đơn thanh toán để tra cứu
Nhập mã giao dịch/Mã thanh toán/ Số CMND: